Glazen flessen

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ongeveer 75% van het glasafval in Nederland wordt apart ingezameld voor recycling. Toch blijkt dat de energie-intensieve productie, beperkte recyclebaarheid en het hoge gewicht van glas dit materiaal minder duurzaam maken dan vaak wordt aangenomen. Bovendien is het vreemd dat we een verpakking die goed hergebruikt kan worden, weggooien. De Nederlandse Bruine Retourfles, de herbruikbare bierfles gebruikt door diverse Nederlandse brouwerijen, toont aan dat dit anders kan! Tijd om te onderzoeken hoe we de transitie weg van glazen flessen voor eenmalig gebruik kunnen versnellen.

In de afgelopen maanden hebben we gesprekken gevoerd met partijen in de gehele keten, van sap- en wijnproducenten tot bottelaars, groothandelaren, horecaondernemers en afvalverwerkers. Hiermee hebben we niet alleen de waardeketen van deze verpakkingsstroom in kaart gebracht, maar ook de belangen en behoeften van diverse betrokkenen verkend en kansen geïdentificeerd om deze overgang te faciliteren. De bevindingen uit dit onderzoek zullen we binnenkort delen op onze website.

Tijdens ons onderzoek kwamen we tot de ontdekking dat voornamelijk wijnflessen een aanzienlijk deel van onze glasafvalberg vormen. Elk jaar belanden ongeveer 610 miljoen glazen wijnflessen in Nederland bij het afval, waarvan ruim driekwart afkomstig is van horecaondernemingen. Deze aanzienlijke hoeveelheid glas brengt uitdagingen met zich mee, vooral voor de horeca. Denk bijvoorbeeld aan overvolle glasbakken, beperkte ruimte achter de bar en inefficiënt afvalbeheer. Hoewel er reeds alternatieven bestaan voor de traditionele glazen fles, bieden deze vaak beperkte variatie, zijn ze enkel te verkrijgen in te grote volumes, en voorzien ze niet altijd de gewenste kwaliteit en consumentenervaring.

Wij geloven dat innovatieve alternatieven voor glazen flessen voor eenmalig gebruik broodnodig zijn. Meer nog, we geloven dat ze de potentie hebben om ook andere lasten van horeca te verlichten. Daarom richten we ons de komende tijd richten op het verkennen van acties om deze transitie te ondersteunen. Heb jij ideeën of partijen waarmee we in gesprek moeten gaan? We horen het graag!

Op zoek naar iets specifieks?