Hergebruik op festivals en evenementen

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Als gevolg van Europese richtlijnen kondigde het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een regeling aan die het gebruik van single use plastics per 1 januari 2024 verbiedt. Naar de woorden van  Klimaat-Eurocommissaris Frans Timmermans in oktober 2022After tackling single use plastics, we will now aim to promote reuse as much as possible

Herbruikbaar servies is een veelbelovende, maar nu nog onbekende en weinig gebruikte oplossing. De drempel om herbruikbare voedselverpakkingen daadwerkelijk op grotere buitenevenementen te gaan gebruiken blijkt groot. Mission reuse voerde daarom, samen met Lab Vlieland en Greenevents grootschalige pilot uit op DGTL, Into the Great Wide Open en Castlefest tijdens de festival zomer van 2022.

Resultaten
Het doel van deze baanbrekende pilot was om een circulaire transitie in hergebruik van voedselverpakkingen te stimuleren. En dat deden we, met succes leverden ze het bewijs dat de overstap naar herbruikbaar servies technisch en economisch haalbaar is voor zowel kleine als grote buitenfestivals en daarmee spaarden we meer dan 90.000 wegwerp maaltijdverpakkingen uit.

Met een lage materiaal- en klimaatvoetafdruk, vooral wanneer het hergebruik systeem goed functioneert, kan herbruikbaar servies aanzienlijk bijdragen aan een schoner festivalterrein en minder restafval. Daarnaast opent herbruikbaar servies nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige GFT/E compostering door afvalverwerkers, waardoor een schonere organische stroom zonder disposables ontstaat. Bovendien biedt het herbruikbare servies tal van voordelen, zoals een betere eet beleving, een esthetisch aantrekkelijke presentatie, en een gevoel van voldoening omdat er geen afval wordt geproduceerd.

Natuurlijk zijn er uitdagingen bij het implementeren van herbruikbaar servies op grote schaal, zoals logistieke vraagstukken, kosten en communicatie. Echter, deze pilot heeft laten zien dat deze uitdagingen te overwinnen zijn en dat herbruikbaar servies een belangrijke stap kan zijn op weg naar circulaire festivals en een duurzame samenleving.

Lees het rapport voor diepgaande inzichten en LCA-studie van de drie pilots.  De verzamelpagina van Lab Vlieland met alle tools en ervaringen vindt u hier. Voor meer informatie over welke wetgeving op u van toepassing is, klik hier.

Op zoek naar iets specifieks?