Plastic Soup Surfer surft 385 kilometer van Brussel naar Amsterdam op surfboard van wegwerpbekers

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Elke ochtend belanden alleen al in Nederland 5 miljoen koffiebekers in het afval. Opgeteld is dit 385 kilometer, de afstand die Merijn Tinga aflegt op een elektrisch surfboard gemaakt van wegwerpbekers. De koffiebekers staan in deze campagne symbool voor de wegwerpmaatschappij. Mission Reuse en De Plastic Soup Surfer zetten zich in om consumenten, overheden en ondernemers stappen te laten zetten richting hergebruik van verpakkingen.

Merijn Tinga, de Plastic Soup Surfer, en Mission Reuse gaan samen de strijd aan tegen plasticvervuiling. Mission Reuse is een initiatief van de organisaties Enviu, Natuur & Milieu en Recycling Netwerk Benelux, gericht op het aanmoedigen van verpakkingen die je kunt hergebruiken en het verminderen van wegwerpproducten. Dit doen zij door aandacht te vragen voor de 5 miljoen plastic koffiebekers die elke ochtend in Nederland in het afval belanden. Opgeteld is dit 385 kilometer, de afstand die Tinga e-foilt, (surfen met een elektrisch motortje) op een surfboard gemaakt van koffiebekers gevonden als zwerfafval. In het surfboard zijn 500 bekers verwerkt, dus elke ochtend wordt er een hoeveelheid koffiebekers met de omvang van 10.000 surfboards weggegooid.

Perslancering in Leiden
De perslancering voor de campagne is op 24 juni om 10 uur bij de Rembrandtbrug in Leiden, waar Tinga aankomt op het water. Leiden neemt als eerste Nederlandse gemeente, en koploper op het gebied van herbruikbare bekers, het ‘Van wegwerp naar hergebruik’- bord in ontvangst. Dit bord symboliseert de concrete acties die de gemeente zet om naar een herbruikbaar systeem over te gaan.

“Het succes van de herbruikbare statiegeldbekers tijdens Leidens Ontzet op 3 oktober laat zien dat het kan. Dit scheelt straten vol met afval en een hoop plastic productie. Nu zijn de koffiebekers aan de beurt. Hergebruik wordt hierbij de norm. Dat betekent dat dezelfde beker of mok in dit geval, meerdere keren wordt gebruikt en daarna wordt afgewassen.”

Wethouder Yvonne van Delft (Energie, Werk en Inkomen & Cultuur):

Andere gemeenten die tijdens de route een bord in ontvangst nemen zijn onder andere Rotterdam, Vlissingen en Den Haag. Tinga e-foilt van 1 tot en met 8 juli een route van Brussel naar Amsterdam, waar hij stopt op 14 plaatsen. Hij wordt onderweg ontvangen door o.a. Eurocommissaris Timmermans, Staatssecretaris Heijnen (ministerie van Infrastructuur & Waterstaat), lokale bestuurders en ondernemers.

"Deze campagne is gericht op de wegwerpmentaliteit. Nergens is dit zo zichtbaar en tegelijk zo makkelijk op te lossen als bij de wegwerpbeker. Als morgen wegwerpbekers verboden worden, hoeft er geen kop koffie minder om gedronken te worden, alle oplossingen liggen voorhanden. Gezien de staat van onze aarde moeten we van wegwerp afstappen en 'hergebruik' zo snel mogelijk de nieuwe norm worden. Samen met Mission Reuse laten we zien hoe makkelijk dat kan zijn."

Merijn Tinga, Plastic Soup Surfer en activist

De wegwerpbeker, symbool voor de wegwerpmaatschappij
Nederlanders gooien elke ochtend 5 miljoen koffiebekers weg. Zodra de laatste slok koffie binnen is, is dit bekertje waardeloos geworden voor de gebruiker. Ze belanden in de afvalbak of eindigen als zwerfvuil, worden verbrand en in een enkel geval gerecycled – en niet tot koffiebekers. De meest nuttige toepassing die overblijft is toiletpapier. Hiermee verliezen en verbranden we dus waardevolle, steeds schaarser wordende, grondstoffen. Het voorbeeld van de koffiebeker illustreert het grotere probleem van de huidige wegwerpmaatschappij. Het kost enorm veel grondstoffen en energie om die wegwerpproducten zoals shampoo flessen, luiers of verpakkingen voor online bestellingen te maken.  Het probleem is dat de huidige businessmodellen en consumenten gewoontes volledig gebaseerd zijn op eenmalig gebruik. Ook het huidige beleid faciliteert dit eenmalige gebruik van verpakkingen. Mission Reuse zet zich in om de transitie naar herbruikbaar concreet te maken en te versnellen. Door campagnes te voeren, ondernemers te helpen en voorstellen te doen voor wet- en regelgeving.

Recycling vaak schijnoplossing
Er wordt vaak gekeken naar schijnoplossingen voor het probleem van de groeiende afvalberg, veroorzaakt door deze wegwerpproducten. Schijnoplossingen zijn bijvoorbeeld recycling. Veel materialen zijn niet geschikt voor recycling en wegwerp blijft de norm. Een andere manier is het vervangen van plastic door zogenaamd duurzame materialen als papier of bamboe. Ook dit is niet altijd duurzamer, omdat het nog steeds wegwerpverpakkingen zijn en bovendien delen in de productieketen nog steeds erg vervuilend kunnen zijn.

“We zien dat steeds meer bedrijven de onvermijdelijke beweging naar hergebruik inzetten. Vanuit de impact op het klimaat maar ook vanuit het business potentieel is dit terecht. Hergebruik gaat een grote invloed hebben op de markt en het klantgedrag. Als onderdeel van Mission Reuse helpen wij intrinsiek gemotiveerde bedrijven om de transitie te maken naar business modellen van de toekomst.”

Michiel Elich, CEO Enviu

Met deze campagne vragen de organisaties om ‘herbruikbaar’ de nieuwe norm te maken en daarmee afscheid te nemen van de wegwerpmaatschappij. Mission Reuse is de kennispartij die oplossingen kan aandragen aan alle partijen om de stap naar hergebruik te maken. Organisaties en overheden die de stap naar herbruikbaar willen maken, kunnen contact opnemen met Mission Reuse.  

Meer informatie over de campagne en de route is te vinden op de website van de Plastic Soup Surfer.

Op zoek naar iets specifieks?