Terugblik webinar 23 november 2020

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vorige week vond de eerste webinar van Mission Reuse plaats. Tijdens de webinar konden geïnteresseerden meer te weten komen over onze doelen, aanpak en de innovaties waar we nu al mee experimenteren. Ook gingen we in op de veel terugkerende vraag: is hergebruik nu wel duurzamer dan single use? In dit korte verslag lees je er meer over.

Tijdens de webinar stond onze missie centraal. Dieuwertje Nelissen, programmaleider bij Mission Reuse: “We willen dat hergebruik toegankelijk, betaalbaar en zichtbaar wordt in het dagelijks leven van mensen. Denk aan de koffie op het station in een herbruikbare beker, maar ook aan herbruikbare luiers of herbruikbare maaltijdverpakkingen voor bezorgmaaltijden.”

Internationaal ligt de focus nu vooral op recycling en het einde van de keten. Nelissen: “Ons doel is om een echt circulaire keten op te zetten, waarbij ook preventie van afval een grotere rol krijgt.” Er ligt daar een enorme kans. Volgens onderzoek van de Ellen Mac Arthur Foundation kunnen we tot wel vijftig procent van onze verpakkingen vervangen door herbruikbare vormen. Dat biedt niet alleen kansen voor het milieu, maar ook voor de economie. “Er is bovendien momentum, vanwege het Europese verbod op single use plastics en de toenemende druk van consumenten.”

“In ons programma zitten meerdere poten om de transitie op gang te brengen. Wij proberen beleidsmakers, bedrijven en consumenten te bereiken, zodat zij hergebruik gaan zien als iets dat onderdeel kan zijn van het dagelijks leven. Ook zijn de innovaties heel belangrijk.” Er zien veel interessante innovaties op de markt, maar helaas zijn er nog barrières om die op grote schaal in te zetten. Nelissen: “Die barrières willen we doorbreken door innovaties te testen en te valideren voordat we ze op de markt brengen.”

Cup of Life is de huidige innovatie die we testen. Met twee cafés in Utrecht hebben we samen een experiment opgezet met herbruikbare koffiebekers. Nelissen: ”We zijn gestart in Utrecht, maar met de ambitie om de innovatie daarna breder in Nederland en Europa uit te gaan rollen.” Stijn Bartelink, Innovation Lead bij Mission Reuse: “Om hergebruik het nieuwe normaal te maken voor consumenten en bedrijven, moeten we meerwaarde creëren voor hergebruik.”

Stijn Bartelink benoemde verschillende voordelen van hergebruik. Zo kan een goede innovatie leiden tot kostenverlaging, een product dat meer is toegespitst op de individuele behoeften, geoptimaliseerde logistiek, een verbeterde gebruikerservaring en klantloyaliteit en betere data-verzameling. Bartelink: “Maar de praktijk is weerbarstiger.”

Hoe laat je de omslag naar hergebruik dan plaatsvinden? Volgens Bartelink doe je dat door te bewijzen dat hergebruik aantoonbaar meerwaarde creëert. Bartelink: “Daarom ontwikkelen we bij Mission Reuse schaalbare oplossingen die echt aansluiten bij het gedrag, de voorkeuren en manier van keuzes maken van de betrokken mensen. Daarvoor ontwikkelen we een concept met een business model en onderzoeken we belangrijke aannames uit dat model. Die worden toegepast in de experimenten. Zo kun je inzichten verzamelen om te werken aan een werkbare, schaalbare oplossing.”

Maar is hergebruik nu wel echt zo’n duurzame oplossing in vergelijking met single use? Rob Buurman, directeur van Recycling Netwerk Benelux en betrokken bij Mission Reuse, ging in op deze vraag. Buurman: “Het korte antwoord? Heel vaak wel, maar soms niet. Het hangt erg af van het systeem waarin een wegwerp- of herbruikbaar product wordt gebruikt.” Volgens Buurman is het dan ook essentieel om dat systeem eerst goed te onderzoeken. Als een product intact blijft, heeft hergebruik een hoger duurzaamheidspotentieel, maar bij herbruikbare bekers moeten we ook onderzoeken hoe ze worden schoongemaakt en vervoerd worden naar de plek waar ze schoongemaakt worden én van welk materiaal ze zijn gemaakt. Buurman: “Er is best wel wat organisatie nodig om dat optimaal te krijgen. Wegwerp is voorlopig nog makkelijker, daarom is het onze taak om hergebruik ook makkelijk te maken.”

Wil jij je aansluiten bij Mission Reuse?
Mission Reuse zoekt bedrijven uit verschillende sectoren om mee samen te werken aan nieuwe herbruikbare oplossingen. Wil je graag meer weten en met ons verder praten over welke mogelijkheden er voor jouw bedrijf zijn, neem dan contact met ons op!

Op zoek naar iets specifieks?