‘The Glass Transition: A Roadmap Towards Reuse’ Whitepaper

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Al lange tijd is glas een populaire keuze voor verpakkingen, dankzij de duurzaamheid, ondoordringbaarheid en milieuvriendelijkheid. Maar dit materiaal kent ook zijn eigen uitdagingen – hoge energievraag voor productie, zwaar transport en stijgende kosten.

En dat is waar Mission Reuse is beeld komt! Tussen februari ’23 en februari ’24 stroopten we onze mouwen op en gingen aan de slag. We spraken met meer dan 75 partijen en voerden een pilotproject uit met 6 horecagelegenheden. Ons doel? De weg vrijmaken voor een circulair, herbruikbaar systeem voor glazen flessen, met als doel om tegen 2030 afscheid te nemen van eenmalig glasgebruik in Nederland, te beginnen met de wijnindustrie.

Uit onze gesprekken en de pilot hebben we een schat aan waardevolle inzichten opgedaan. Het goede nieuws? Er is een zekere bereidheid om over te stappen op herbruikbare alternatieven, met enkele koplopers die de weg wijzen! Al blijft schaalbaarheid voor nu een van de grotere uitdagingen. Daarnaast hebben we de cruciale rol van standaardisatie geïdentificeerd. Door aspecten zoals flessentypes, etikettenlijm en secundaire verpakkingen te standaardiseren, kunnen we de inzamelingsprocessen stroomlijnen en de efficiëntie in reiniging optimaliseren.

Deze en nog veel meer inzichten zijn terug te vinden in onze whitepaper. Benieuwd? Download hem nu!

Join our Mission
Wij geloven dat de transitie naar een duurzame toekomst alleen samen kan worden bereikt. Wil je deelnemen aan onze missie? Neem contact met ons op via hello@missionreuse.com

For long, glass has been a go-to for packaging, thanks to its toughness, impermeability, and eco-friendliness. But this material comes with its own set of challenges – high energy demands for production, heavy transportation, and rising costs.

That’s where Mission Reuse steps in. Between February ’23 and February ’24, we rolled up our sleeves and got to work. We talked to over 75 parties and ran a pilot project with 6 hospitality venues. Our goal? To pave the way for a circular, reusable system for glass bottles, aiming to say goodbye to single-use glass in the Netherlands by 2030, starting with the wine industry.

Through our extensive conversations and the pilot, we uncovered a wealth of valuable insights. The good news? There’s significant willingness to transition to reusable alternatives, with some frontrunners leading the way! However, scalability remains a challenge. Additionally, we identified the crucial role of standardization. By standardizing aspects such as bottle types, label adhesives, and secondary packaging, we can significantly streamline collection processes and optimize efficiency in cleaning operations.

These and many more insights can be found in our whitepaper. Curious? Download it now!

Join our Mission
We believe that transitioning to a sustainable future cannot be achieved alone. Want to join our mission? Reach out to us at hello@missionreuse.com.

Download whitepaper

Op zoek naar iets specifieks?