Whitepaper “Single Use Glass Bottles Reinvented”

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

In de afgelopen maanden deed Mission Reuse onderzoek naar potentieel impactvolle verpakkingsstromen om de transitie naar hergebruik op gang te brengen. 

Uit ons onderzoek is gebleken dat glazen flessen bijzonder geschikt zijn voor hergebruik. Glazen verpakkingen behouden de smaak, geur en kwaliteit van voedingsmiddelen en dranken beter dan veel andere verpakkingsmaterialen. Bovendien bieden ze een uitstekende barrière tegen licht, zuurstof en andere externe invloeden. Maar er is ook een keerzijde: de productie en recycling genereren aanzienlijke CO2-uitstoot. Dat kan anders, want glas is uitermate geschikt voor hergebruik. Er zijn diverse succesverhalen over hergebruik van glas op grote schaal, en op verschillende fronten wordt volop geëxperimenteerd. Toch is grootschalig hergebruik nog niet de norm. Tijd voor verandering!

We hebben onze bevindingen gebundeld in een whitepaper, waarin we gedetailleerd inzicht geven in de resultaten van het onderzoek en onze aanbevelingen delen over wat er nodig is om hergebruik van glas te stimuleren. Je kunt deze Engelstalige whitepaper hieronder downloaden.

Webinar ‘De Toekomst van Glas: Kansen en Uitdagingen van Hergebruik’ 
Wil je meer weten? Binnenkort organiseren we een webinar waarin we de inzichten uit ons onderzoek en de daaropvolgende pilot met diverse horecazaken delen. Samen met PAKT, expert op het gebied van het sorteren en wassen van glazen verpakkingen, bespreken we de potentiële impact van hergebruik en de grootste kansen en uitdagingen in deze transitie. Uiteraard is er volop ruimte voor vragen en interactie. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

– In English – 

In recent months, Mission Reuse has conducted research into potentially impactful packaging streams to catalyze the transition to reuse.

Our findings reveal that glass bottles are particularly well-suited for reuse. Glass packaging preserves the taste, aroma, and quality of food and beverages better than many other packaging materials. Additionally, they provide an excellent barrier against light, oxygen, and other external influences. However, there is a downside: production and recycling generate significant CO2 emissions. It doesn’t have to be this way because glass is highly suitable for reuse. There are various success stories of large-scale glass reuse, and experimentation is ongoing on multiple fronts. Yet, large-scale reuse is not yet the norm. It’s time for a change!

We have compiled our findings in a whitepaper, providing detailed insights into the research results and sharing our recommendations on what is needed to promote glass reuse. You can download the English whitepaper below.

Webinar ‘The Future of Glass: Opportunities and Challenges of Reuse’ 
Want to know more? Soon, we’ll be hosting a webinar where we’ll share insights from our research and the subsequent pilot with various hospitality establishments. Together with PAKT, an expert in sorting and washing glass packaging, we’ll discuss the potential impact of reuse and the major opportunities and challenges in this transition. There will be ample opportunity for questions and interaction. Click here for more information and to register.

Download whitepaper "Single Use Glass Bottles Reinvented"

Op zoek naar iets specifieks?