Onderzoek: A Just Transition to Reuse Packaging

In het nieuwe rapport A Just Transition to Reuse Packaging, onderzoeken de organisaties Unpackaged, RReuse, Rethink Plastic en Free From Plastic de voordelen, best practices en juiste omstandigheden voor een overstap naar herbruikbare verpakkingen binnen horeca en supermarkten. Ze bekijken niet alleen de voordelen voor het milieu, maar ook de potentiële sociaal-economische winst die behaald wordt.

De hoeveelheid afval die geproduceerd wordt door consumptiegoederen draagt voor een belangrijk deel bij aan de huidige klimaats- en biodiversiteitscrisis. Hoewel de Europese Unie bezig is met oplossingen, ontbreekt het op dit moment nog aan goede wetgeving rond hergebruik. Hierdoor ligt de bal nu vooral in de hoek van de private sector en is het op vrijwillige basis.

Dit onderzoek laat zien dat bijvoorbeeld de overstap naar hergebruik in de horeca en supermarkten veel potentie biedt voor nieuwe businessmodellen en banen.

Op zoek naar iets specifieks?