Kringloop(k)eten: herbruikbare maaltijdcontainers in praktijk en beleid

In dit rapport gaan we in op de potentie van herbruikbare maaltijdcontainers in de Nederlandse praktijk. Het gaat hierbij om maaltijdcontainers voor bezorging en afhaal. 

Wereldwijd is er een toename in het gebruik van herbruikbare maaltijdcontainers voor bezorging en afhaal van eten. Er kan veel worden geleerd van de initiatieven achter de verschillende, bestaande systemen. In dit rapport wordt onder andere de variëteit aan systemen toegelicht en worden de grootste verschillen tussen en grootste uitdaging met hergebruiksystemen benoemd. Daarnaast worden er beleidssuggesties gedaan om hergebruik te stimuleren.

Op zoek naar iets specifieks?