Potentieel van hergebruiksystemen voor bekers en maaltijdcontainers

Welke potentie hebben herbruikbare bekers en maaltijdcontainers voor meeneem- en bezorgmaaltijden? Dat lees je terug in ons nieuwe onderzoeksrapport: ‘Potentieel van hergebruiksystemen voor bekers en maaltijdcontainers.’ 

Dit rapport kwam tot stand in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met de verzamelde inzichten laten we zien wat de praktische haalbaarheid is van de uitvoering van de Europese Single Use Plastics-richtlijn in Nederland.

Op zoek naar iets specifieks?