Europese beweging van gemeenten: We Choose Reuse

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De #WeChooseReuse campagne is een initiatief van de Europese Break Free From Plasticbeweging en is ontstaan uit het streven naar ambitieuze en robuuste oplossingen voor de plastic crisis. De campagne roept zowel individuen, NGO’s, koploperbedrijven als gemeenten op om zich te uit te spreken voor, en te committeren aan hergebruik.

Samen kunnen we het verschil maken, door ook als gemeente te kiezen voor hergebruik in plaats van wegwerp. Die keuze kan de gemeente kenbaar maken door de open brief te ondertekenen. In deze brief worden ook bedrijven opgeroepen om waar mogelijk voor hergebruik alternatieven te kiezen. Daarnaast wordt een oproep gedaan voor ondersteunend beleid voor hergebruik op nationaal en Europees niveau.

Op zoek naar iets specifieks?