Laat je stem horen voor hergebruik in jouw gemeente

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Wat hebben de gemeenteraadsverkiezingen te maken met herbruikbare bekers op festivals, of wasbare luiers? Meer dan je denkt!

Zie jij je favoriete festival voortaan graag zonder duizenden zwervende plastic bekertjes na afloop? De gemeente is de hoofdact als het gaat om het aanpassen van de evenementenvergunningen zodat alle festivals gaan werken met herbruikbare bekers. Zo wordt jouw lege beker keer op keer opnieuw gebruikt.

Ook kan de gemeente lokale horeca helpen met herbruikbare koffiebekers te starten door bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau het ophalen en reinigen van de bekers te organiseren. Dan hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden.

Datzelfde geldt voor wasbare luiers. De gemeente kan bijvoorbeeld met subsidies de wasbare luiers toegankelijk maken voor een grote groep mensen. Zo kan iedereen op lange termijn van dit afvalvrije alternatief gebruikmaken. De gemeente kan daarnaast ondersteunen dat het ophalen en wassen van de luiers centraal geregeld wordt. 

De gemeente kan natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven door eigen catering en events zonder wegwerp te organiseren.

Teken onze oproep aan gemeenten

Vanwege deze cruciale rol, willen we met jouw stem alle gemeenten in Nederland oproepen om hergebruik goed vast te leggen in de coalitieakkoorden. Links, rechts of ertussenin, hergebruik is voor iedereen belangrijk. Niemand heeft zin in afval op straat.

Helaas betekent hergebruik voor veel gemeenten nu nog vaak ‘recycling’. Daar gaat het mis. De producten die ze recyclen worden vermalen om er vervolgens een nieuw product van te maken. Krom en een onnodige impact op het milieu omdat het ook anders kan: het opnieuw gebruiken van hetzelfde product. Hergebruik is nodig om echte stappen te zetten richting een circulaire economie.

Met jouw stem laten we jouw gemeente zien dat je hergebruik belangrijk vindt.

Op zoek naar iets specifieks?