Winactie voorwaarden

Actievoorwaarden winacties

Bij Mission Reuse organiseren we af en toe een winactie. Dit kan een actie zijn op onze website, social-media-kanalen of in onze nieuwsbrief. Op onze winacties zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Winacties worden uitgeschreven door Mission Reuse gevestigd te Utrecht. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een e-mail hebt gestuurd met de gevraagde gegevens, een inschrijfformulier hebt ingevuld of de gevraagde actie hebt uitgevoerd, afhankelijk van de soort winactie. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Uiterlijk vijf werkdagen nadat de actie is gesloten, worden winnaars persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres of social-media-account waarmee aan de actie is deelgenomen.
 9. Mission Reuse kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Mission Reuse voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Mission Reuse.
 14. Mission Reuse handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 17. Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met Natuur & Milieu via: hello@missionreuse.com, social media  (LinkedIn, Twitter of Instagram) of per post naar Arthur van Schendelstraat 600, 3511MJ Utrecht. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Op zoek naar iets specifieks?